Lektörstjänster

Lektörstjänster och skrivcoachning


Variant A

Analys och respons av intrigen:


  1. Jag läser ditt manus med fokus på helheten: handlingen, intrigen, och hur berättelsen hänger ihop.
  2. Du får skriftliga kommentarer på hur berättelsen som helhet fungerar, om något är oklart vad gäller intrigen (handlingen) och hur den utvecklas, om något behöver läggas till, strykas, bearbetas vidare, hur perspektiv och tempus fungerar. Vad du framför allt behöver tänka på när du skriver vidare.

 

Variant B

Som variant A (intrigen) + karaktärer, dramaturgi, dialog  + skrivcoachning per telefon.

 

  1. Jag läser ditt manus.
  2. . Du får skriftliga kommentarer på hur berättelsen som helhet fungerar, om något är oklart vad gäller intrigen (handlingen) och hur den utvecklas, om något behöver läggas till, strykas, bearbetas vidare, hur perspektiv och tempus fungerar. Vad du framför allt behöver tänka på när du skriver vidare.
  3. Du får också respons på hur karaktärerna och ev. dialoger fungerar, på tonen och stilen, plus tips på hur du kan fördjupa och utveckla ditt manus vidare. 
  4. Du kan skicka frågor till mig efter att du läst mina kommentarer och/eller
  5. Vi hörs per telefon för skrivcoachning kring hur du kan utveckla ditt manus. Du kan välja mellan två samtal på vardera en halvtimme, eller ett samtal på en timme.

 

Lektörsarvode

Arvodet beräknas utifrån antal tecken inklusive blanksteg.

Om ditt manus är på 400 000 tecken (cikra 250 sidor) blir arvodet

  • för variant A: läsning + textanalys + skriftliga kommentarer                                = 8 timmar á 500 kr/timme.
  • för variant B: Läsning + textanalys + skriftliga kommentarer + telefonsamtal           = 12 timmar á 500 kr/timme.


Du kan skicka mig ditt manus så räknar jag ut antal tecken och lämnar ett kostnadsförslag för det alternativ (A eller B) du är intresserad av.


Om du väljer alternativ A och sedan vil lägga till de tjänster som ingår i alternativ B kan du alltid lägga till dessa.Skrivcoachning

Om du vill ha någon annat typ av respons, eller är intresserad av skrivcoacning medan du arbetar med ett manus, tveka inte att höra av dig så kommer vi överens om någon annan lösning!

 

 

Tel: 073-595 21 88

E-post: info@lottathell.se