Föredrag

Aktuella föredrag

Beroende och medberoende

- stanna kvar eller

ta sig vidare?


  • Riktar sig till personalgrupper, arbetsledning, elever, anhöriga, arbetskamrater, vänner och andra som vill förstå sitt eget eller andras beroende och eller medberoende bättre, och få stöd i hur man kan ta sig vidare.


  • Kostnad: Jag följer Författarförbundets rekommendationer när jag lämnar offerter, men diskuterar självklart arvodet med uppdragsgivaren.


  • Kan kombineras med en workshop där deltagarna får pröva skrivövningar och reflekterande samtal som metod för ökad självkännedom och egenmakt.

Föredragen bygger på min egen (och andras) mångåriga erfarenhet av att leva i och med beroende och medberoende bland arbetskamrater, vänner, familj och andra närstående.

 

Beroende är ingen ovanlig företeelse, vi är många som är eller någon gång varit där. För somliga handlar det om en kortare period, ett problem de kommer tillrätta med och kan lämna bakom sig. För andra blir det ett ständigt upprepat mönster som pågår i åratal eller hela livet.

 

Jag har på nära håll sett andra som har suttit fast i medberoendets fälla. Jag har sett en del av dem slåss för att bli fria och lyckas. Jag har sett andra misslyckas, somliga som valt att bara stanna kvar, och några som helt gått under.

 

Jag tror att nyckeln till insikt, till att själv kunna välja väg i livet, är självkännedom och medkänsla med sig själv. Men vägen till insikt kan vara smärtsam och bära med sig sorg. Sorg över det liv vi levt och nu är tvungna att omvärdera. Sorg över vår egen person och våra nära.

 

Att träffa andra, prata med och möta någon som själv är och har varit där kan bidra till att se de möjligheter som följer med att bryta destruktiva mönster och ta sig vidare.


Presentation

De här föredragen gör jag tillsammans med Johan Sandström - handledare på folkhögskola, tidigare skötare inom psykiatrisk vård med mångårig och internationell erfarenhet av beroende och behandling.Föredrag 1 - Beroende på arbetsplatsen


Med utgångspunkt från fakta och personliga erfarenheter relaterar vi till dagens narkotikasituation med gränsöverskridande handel, spridning och tillgängliglighet.


Med fler olika typer av droger på marknden och ett nytt sätt att se på och använda de gamla klassiska drogerna, syns det inte på utsidan lika lätt som förr när, var och hur beroende förekommer.


Den psykiska ohälsan ökar, i synnerhet bland unga vilket betyder att problem aktualiseras tidigare och i en allt större omfattning.

Ökar drog/alkoholanvändningen i samhället ökar det också på arbetsplatserna.


Hur vanligt är det? Hur är det att arbeta på en arbetsplats med påverkade arbetskamrater? Hur gör man som arbetsledare/arbetskamrat när faktiska problem uppstått? Vilka skyldigheter/rättigheter finns? Hur arbetar man förebyggande? Vem bär ansvaret?


 

Föredrag 2 - Opiatberoende och beroendevården 


Vad är det som gör att vissa människor ”fastnar” på vissa droger? Varför är opiater (heroin, morfin, opium, smärtstillande osv.) så beroendeframkallande? Vad händer i kroppen när vi tar opiater? Hur påverkas vårt känsloliv efter en längre tids användning och blir alla som provar också fast?

 

Patient på livstid?

  • Fördelar och nackdelar med substitutionsvård (metadon, subutex). Hur fungerar beroendevården i Sverige jämfört med övriga Europa?


  • Vilka blir konsekvenserna av en beroendevård som sätter kontroll före utveckling och hur påverkas den beroende av att inte få växa?

 

  • Med utgångspunkt från egna erfarenheter hoppas vi med dessa frågeställningar kunna leda en nyanserad diskussion och bidra till att ge kunskap om och väcka intresse för den komplexa beroendeproblematiken. 


Föredrag 3 - I skuggan av värmen

- workshop med filmen och boken


Föredrag, visning och diskussion kring filmen ”I skuggan av värmen”. Bakgrund till uppkomsten av boken och filmatiseringen därav. Föredraget baseras på mina upplevelser av en brukartillvaro och ett liv i opiatberoende.


Frågor och bokningar!


Vill du boka ett föredrag? Vill du veta mer? Har du andra önskemål om innehåll och upplägg? Vill du att jag ska skicka en offert?  


Tveka inte att kontakta mig så pratar vi vidare!


Mejl är det säkraste sättet att nå mig på, men du kan också ringa på

073-595 21 88


Här kan du mejla ett meddelande till mig. Jag svarar oftast inom ett par timmar!