Lektörstjänster och skrivcoachning

Lektörstjänster och skrivcoachning


Variant A

Analys och respons av intrigen:


  1. Jag läser ditt manus med fokus på helheten: handlingen, intrigen, och hur berättelsen hänger ihop.
  2. Du får skriftliga kommentarer på hur berättelsen som helhet fungerar, om något är oklart vad gäller intrigen (handlingen) och hur den utvecklas, om något behöver läggas till, strykas, bearbetas vidare, hur perspektiv och tempus fungerar. Vad du framför allt behöver tänka på när du skriver vidare.

 

Variant B

Som variant A (intrigen) + analys av karaktärer, dramaturgi, dialog  + skrivcoachning per telefon.

 

  1. Jag läser ditt manus.
  2. . Du får skriftliga kommentarer på hur berättelsen som helhet fungerar, om något är oklart vad gäller intrigen (handlingen) och hur den utvecklas, om något behöver läggas till, strykas, bearbetas vidare, hur perspektiv och tempus fungerar. Vad du framför allt behöver tänka på när du skriver vidare.
  3. Du får också respons på hur karaktärerna och ev. dialoger fungerar, på tonen och stilen, plus tips på hur du kan fördjupa och utveckla ditt manus vidare. 
  4. Du kan skicka frågor till mig efter att du läst mina kommentarer och/eller
  5. Vi hörs per telefon för skrivcoachning kring hur du kan utveckla ditt manus. Du kan välja mellan två samtal på vardera en halvtimme, eller ett samtal på en timme.Om du väljer alternativ A och sedan vil lägga till de tjänster som ingår i alternativ B kan du alltid göra det efter hand.

 

Arvode

Vill du ha ett kostnadsförslag? I så fall är du välkommen att skicka mig ditt manus så räknar jag ut antal tecken och lämnar offert för det alternativ (A eller B) du är intresserad av.


Exempel:

Om ditt manus är på 400 000 tecken (cikra 250 sidor) blir arvodet:


  • Variant A: läsning + textanalys + skriftliga eller muntliga kommentarer       

      = 8 timmar á 500 kr/timme.


  • Variant B: Läsning + textanalys + skriftliga kommentarer + muntliga kommentarer         

      = 12 timmar á 500 kr/timme.